วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์การใสสะอาด มีธรรมาภิบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาล

  • รพ.ระยอง
  • รพ.แกลง
  • รพ.วังจันทร์
  • รพ.บ้านค่าย
  • รพ.ปลวกแดง
  • รพ.บ้านฉาง
  • รพ.นิคมพัฒนา
  • รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  • รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ