วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์การใสสะอาด มีธรรมาภิบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาล

รพ.ระยองรพ.แกลงรพ.วังจันทร์รพ.บ้านค่ายรพ.ปลวกแดงรพ.บ้านฉางรพ.นิคมพัฒนารพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษารพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ